HomeUw reisUw schipUw prijsBeschikbaarheidBoekingenGroepenAanbiedingen

Boekings- en reisvoorwaarden Wadfietsen.nl

Wadfietsen.nl
Boekingen
Betaling
Kortingen en speciale aanbiedingen
Doorgaan en/of wijziging van de reis
Veiligheid
Aansprakelijkheid
Annuleringsvoorwaarden
Annuleringskosten

 

Wadfietsen.nl
Wadfietsen.nl te Haarlem is de organisatie die de arrangementen op deze website heeft samengesteld, verkoopt en verzorgt.

 

Boekingen
Een telefonische boeking wordt door Wadfietsen.nl behandeld als een online boeking. Mondelinge afspraken m.b.t. de boeking binden Wadfietsen.nl pas na bevestiging per e-mail door Wadfietsen.nl.

 

Betaling
30% van het boekingsbedrag dient binnen 14 dagen na de datum van de boekingsbevestiging te zijn voldaan; het restantbedrag (70% van het boekingsbedrag) dient uiterlijk zes weken vóór de door Wadfietsen.nl bevestigde vertrekdatum te zijn voldaan. Bij boekingen met een vertrekdatum binnen 6 weken moet terstond het totaalbedrag worden voldaan. Door aanbetaling op of betaling van het op de boekingsbevestiging vermelde totaalbedrag verklaart de gast zich akkoord met de gegevens zoals vermeld in de boekingsbevestiging en met de hier genoemde voorwaarden.


Betaling met last-minute korting
Om in aanmerking te komen voor de last-minute korting dient het totaalbedrag binnen één week na de datum van de boekingsbevestiging te zijn voldaan of – indien overeengekomen – de betaling vindt contant plaats bij het aan boord gaan van het schip.

Betaling van overige aanbiedingen
Om in aanmerking te komen voor eventuele kortingen zoals vermeld bij overige speciale aanbiedingen dient u te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld op de betreffende webpagina.

 

Kortingen en speciale aanbiedingen
Kortingen en speciale aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd. Er kan slechts van één soort korting en/of speciale aanbieding tegelijk gebruik worden gemaakt. Bijvoorbeeld: wanneer een groep voor de groepskorting in aanmerking wil komen, kan geen aanspraak meer worden gedaan op vroegboekkorting (alleen voor groepen) of last-minute korting.

 

Doorgaan en/of wijziging van de reis
Wadfietsen.nl heeft een inspanningsverplichting om de geboekte reis door te laten gaan.

De minimum deelname voor een reis is 10 personen. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat door dit criterium een reis niet door zou kunnen gaan, verplicht Wadfietsen.nl zich om de gasten die reeds hebben geboekt voor de betreffende reis hierover uiterlijk 4 weken voor de geplande vertrekdatum te informeren. In gezamenlijk overleg kan dan worden besloten wat de uiterste datum voor de definitieve beslissing wordt. Bij annulering van de reis door Wadfietsen.nl wordt de gasten die reeds geboekt hebben voor de betreffende reis de mogelijkheid geboden om een andere vertrekdatum te kiezen. Wanneer de gasten hiervan geen gebruik maken, verplicht Wadfietsen.nl zich tot onmiddellijke terugbetaling van de betaalde reissommen en zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden.

Indien Wadfietsen.nl door overmacht (bijv. regeringsmaatregelen, nationale rouw, brand, oorlog, terreur, oproer, gijzeling, rellen, storm, staking, molest, wateroverlast, wegblokkades) niet in staat is een reeds bevestigde en (aan)betaalde boeking te honoreren, verplicht zij zich tot onmiddellijke terugbetaling van de betaalde reissommen en zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden.

De door Wadfietsen.nl gecharterde schepen zijn alle authentieke historische zeilschepen. Die zijn, hoewel zeer goed onderhouden, vanwege hun leeftijd ook kwetsbaar. Soms moet er dan ook noodgedwongen een ander schip worden ingezet dan het beschreven en afgebeelde schip. Dit zal veelal een gelijkwaardig schip zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Wadfietsen.nl een gelijkwaardig deel van de reissom terugbetalen.

Aanpassingen aan het op de website vermelde vaarschema zijn te allen tijde voorbehouden, o.a. met het oog op weersomstandigheden en/of de getijden.

Indien wijziging van vertrek- c.q. aankomstdatum van de kant van Wadfietsen.nl noodzakelijk is, verplicht Wadfietsen.nl zich tot kennisgeving aan de betreffende gasten. Indien geen gelijkwaardig alternatief voorhanden is of indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, verplicht Wadfietsen.nl zich tot teruggave van de betaalde reissommen.

Indien wijziging van de vertrek- c.q. aankomstplaats en/of –tijd van de kant van Wadfietsen.nl noodzakelijk is, verplicht Wadfietsen.nl zich tot kennisgeving aan de betreffende gasten.

Gasten hebben geen recht op (onkosten)-vergoedingen.

 

Veiligheid
Gasten moeten de van overheidswege en door de kapitein gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Er mogen geen andere zaken aan boord worden gebracht dan bagage. Deze bagage mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het toegestaan om gevaarlijke stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Verder is het niet toegestaan (huis)dieren aan boord te brengen.

 

Aansprakelijkheid
Wadfietsen.nl is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan haar gasten, door welke oorzaak dan ook. Evenmin is Wadfietsen.nl aansprakelijk voor de gevolgen van regeringsmaatregelen, nationale rouw, brand, oorlog, terreur, oproer, gijzeling, rellen, storm, staking, molest, wateroverlast, wegblokkades, verlies, diefstal, beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.

 

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringen kunnen uitsluitend per e-mail aan Wadfietsen.nl worden opgegeven.

De annuleringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op de eventueel opgegeven alternatieve boekingsdatum.

Annuleringskosten
Bij annulering vanaf 14 dagen na de datum van de boekingsbevestiging tot de 42ste dag (exclusief) vóór de door Wadfietsen.nl bevestigde vertrekdatum: de aanbetaling.

Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de door Wadfietsen.nl bevestigde vertrekdatum: 60% van het boekingsbedrag.

Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de de door Wadfietsen.nl bevestigde vertrekdatum (exclusief): 90% van het boekingsbedrag.

Bij annulering op of later dan de door Wadfietsen.nl bevestigde vertrekdatum: het volledige boekingsbedrag.

 

 

Naar boven